Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? U vindt de informatie hier.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Met ingang van het schooljaar 2023-2024 vragen wij geen vrijwillige bijdrage meer. We vinden dat de activiteiten die we voor dit geld organiseren, zoals een schoolreisje, behoren tot ons onderwijs. De stichting Kolom zal ons hierin financieren.

Naschoolse mogelijkheden

Indien u gebruikt wenst te maken van naschoolse opvang, kunnen wij met u kijken naar een passende vorm van opvang voor uw kind. Wij kunnen, naast de reguliere kinderopvang, tevens bemiddelen bij het aanmelden voor specialistische naschoolse opvang. Gedurende het schooljaar bieden wij diverse (specialistische) naschoolse activiteiten aan op school.

Leerlingenvervoer

In principe is het de bedoeling dat u als ouder zelf uw kind naar school brengt. Soms kan het echter door omstandigheden lastig zijn om uw kind zelf naar school te brengen. In zeldzame gevallen kan leerlingenvervoer hier een uitkomst zijn. Leerlingenvervoer is er niet zomaar voor iedereen. Om in aanmerking te komen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u terugvinden bij de aanvraag. De ouder kindadviseur kan u hierbij ondersteunen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur en Pak je Kans

Heeft u een laag inkomen en woont u in Amsterdam? De gemeente heeft diverse regelingen voor kinderen. Waaronder de stadspas met vele voordelen, hulp bij aanschaf van een laptop of de mogelijkheid om de contributie voor de sportclub van uw kind (deels) te betalen! U kunt dit zelf aanvragen of de school kan u hierbij ondersteunen.

Verlof

In principe mogen leerlingen buiten de schoolvakanties en vastgestelde vrije dagen niet van school wegblijven. Er kunnen echter redenen zijn waarom een kind niet naar school kan of hoeft, bijvoorbeeld een godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook is het in zeldzame gevallen mogelijk extra vakantieverlof te krijgen. Dit verlof dient te allen tijde aangevraagd te worden via de directie.

Aanvragen van verlof of leerlingenvervoer kan door middel van onderstaande formulieren.

Ouderactiviteiten

In samenwerking met de ouders maken de leerkrachten het voor de kinderen op school extra plezierig door allerlei activiteiten te organiseren. Zo kunt u denken aan een sportdag, kerst- en paasontbijt, een leuk presentje met Sinterklaas of een leuke verjaardagskaart voor de leerlingen. Daarnaast kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken bij excursies, om mee te gaan naar het schoolzwemmen of te helpen met de schoolbibliotheek. Als u wilt meehelpen, neem dan contact met de school op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

Een belangrijke ondersteuning voor de leerkracht en spil voor een goede communicatie. Vier keer per jaar bieden we ouders de mogelijkheid om samen met ons en de leerlingen de projecten af te sluiten. Uiteraard willen wij ouders betrekken bij onze pedagogische inzichten. Daarom organiseren wij regelmatig een koffieochtend. Tijdens deze bijeenkomsten, proberen wij ouders tips en adviezen te geven rondom positief opvoeden.

Schooltijden, vakanties en belangrijke data

Wij hanteren het 5-gelijke dagen model: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 08:45 – 14:15 uur. De lessen beginnen om 08:45 uur, de school is open vanaf 08:30 uur.