Heeft u interesse om de leerkracht van uw kind en de school te ondersteunen? We kunnen de hulp goed gebruiken. Als klassenouder bent u contactpersoon voor de andere ouders in de groep. Wij zullen u vragen om andere ouders te benaderen als we hulp nodig hebben.

Bijvoorbeeld tijdens excursies, bij het schoolontbijt, fruit snijden, versieren van de school, controleren op luizen, uitgifte van boeken in de bibliotheek en nog veel andere zaken. En uiteraard is uw inbreng op het gebied van activiteiten en ondersteuning ook welkom.

U kunt zich nog aanmelden als klassenouder. Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.