Schoolgids
In onze schoolgids vindt u praktische informatie over onze school zoals lestijden en schoolafspraken maar ook informatie over de manier waarop we invulling geven aan ons onderwijs en zorg, regelingen ten aanzien van een veilig schoolklimaat, invulling aan de samenwerking met ouders en belangrijke samenwerkingspartners en  contactpersonen.

Download hier de schoolgids 2022/2023. Schoolplan
In het schoolplan staan de beleidsvoornemens beschreven voor een periode van 4 jaar ten aanzien van onderwijs, personeel, zorg, financiën  en kwaliteit. Daarnaast beschrijven we in dit plan onze visie, eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Download hier het schoolplan 2021-2025