Schoolgids
In onze schoolgids vindt u praktische informatie over onze school zoals lestijden en schoolafspraken maar ook informatie over de manier waarop we invulling geven aan ons onderwijs en zorg, regelingen ten aanzien van een veilig schoolklimaat, invulling aan de samenwerking met ouders en belangrijke samenwerkingspartners en  contactpersonen.

Download hier de schoolgids 2023/2024. 

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               www.oudersteunpunt020.nl 

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl

Schoolplan
In het schoolplan staan de beleidsvoornemens beschreven voor een periode van 4 jaar ten aanzien van onderwijs, personeel, zorg, financiën  en kwaliteit. Daarnaast beschrijven we in dit plan onze visie, eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Download hier het schoolplan 2021-2025