Vanaf 25 mei 2018 is de Europese verordening AVG, Verordering Gegevensverwerking, in werking getreden. Stichting kolom is bezig met het uitvoeren van deze wet. Er wordt een informatie beveiliging – en privacybeleid opgesteld en er worden verdere acties opgezet om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens. Er is een externe FG, functionaris gegevensbeheer aangesteld.

 

Meer informatie over de stand van zaken m.b.t. het privacybeleid van de stichting leest u hier.

 

Op SBO de Driesprong wordt altijd zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Jaarlijks wordt toestemming aan u gevraagd welke gegevens wij mogen delen.