Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de school bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen  of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Klik op onderstaande link voor inzage in de meldcode van de school:
Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling