Schooltijden:
Ma, Di, Wo, Do, Vrij:  08:45 - 14:15 uur

De missie van De Driesprong
Wij zijn een school voor leerlingen die in het basisonderwijs om uiteenlopende redenen niet op hun plek zitten. De Driesprong is een oecumenische maar tevens ook multiculturele school. Kinderen van alle gezindten zijn welkom. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren.

We bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar. Zowel voor ouders als voor kinderen zijn we een betrouwbare partner. De sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind en bieden een structuur die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind.

Ons leersysteem

Op de Driesprong krijgt uw kind veel aandacht. Wij bieden een uitgebreid zorgsysteem op het gebied van o.a. remedial teaching, logopedie en speltherapie, datgene dat nodig is om het maximale uit uw kind te halen. Ieder kind is uniek en heeft ook een eigen en unieke benadering nodig om het leerproces te optimaliseren.

Sinds schooljaar 2016 - 2017 zijn wij gestart met een kleutergroep en bieden wij onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar

wij bieden:
  • Meer individuele aandacht door kleinere klassen
  • Meer aandacht voor structuur en duidelijkheid
  • Lesstof toegespitst op de onderwijsbehoefte van het kind
  • Een positieve benadering van (het kunnen van) het kind
  • Uitgebreide expertise om het kind optimaal te laten leren
  • Een veilig pedagogisch klimaat
  • Een zeer gemotiveerd en deskundig team